Theses 

Nezaměstnanost a struktura rodinného rozpočtu – Nikola WEINEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Nikola WEINEROVÁ

Bakalářská práce

Nezaměstnanost a struktura rodinného rozpočtu

The unemployment and structure family´s budget

Anotace: Nezaměstnanost jako ekonomický, sociální a kulturní problém patří k jevům, kterým je v dnešní době věnována velká pozornost. Ve své práci jsem se snažila popsat a zjistit rozdíly mezi strukturou rodinného rozpočtu zaměstnaných a nezaměstnaných osob. Na základě studia literatury jsem popsala teoretické části nezaměstnanost a rodinný rozpočet. V praktické části jsem se zaměřila na závislost příjmů a výdajů na typu respondenta. Dále jsem zkoumala závislost výše splátky půjčky, typ půjčky a výše spoření na typu respondenta, věku respondenta a na vzdělání respondenta. Zjišťovala jsem také závislost výše výdajů za potraviny na výši příjmu z hlavního pracovního poměru (u zaměstnaných, nezaměstnaných a u všech dotazovaných), dále závislost délky nezaměstnanosti na vzdělání respondenta a závislost jiných příjmů a výdajů na typu respondenta.

Abstract: Unemployment as an economic, social and cultural problem which is nowadays paid great attention. In my theses I tried to describe and identify differences between the structure of the family budget employed and unemployed persons. I described theory of the unemployment and family budget based on study of literature. In the practical part I focused on the dependence of income and expenses for the type of respondent. I also checked the dependence of amount and type of loan and amount of savings on the type, age and education of the respondent. I also investigated how much people spend money on food depending on their income from main job, how long they are unemployed depending on their education and amount of other income and expenses depending on type of respondent.

Klíčová slova: nezaměstnanost, příjem, rodina, rozpočet, výdaje, zaměstnanost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Marta Žambochová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=171834 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

WEINEROVÁ, Nikola. Nezaměstnanost a struktura rodinného rozpočtu. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 15:55, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz