Eva ŽELEZNÁ

Bakalářská práce

(Re)prezentace žen v magazínech Ona Dnes a Xman

(Re)presentation of women in magazines Ona Dnes and Xman
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývala analýzou webových magazínů Ona Dnes a Xman. Celá analýza byla prováděna z perspektivy genderu a sledovala, zda se genderové stereotypy prolínaly analyzovanými webovými magazíny, a pokud ano, tak jakým způsobem se projevovaly. Analýza byla rozdělena na kvalitativní a kvantitativní část, pro obě části byla využita metoda obsahové analýzy.
Abstract:
This bachelor's thesis dealt with the analysis of web magazines Ona Dnes and Xman. The entire analysis was conducted from the perspective of different genders and investigated whether gender stereotypes were a significant factor in the analyzed web magazines and if so, how did they manifest. The analysis was divided into quantitative and qualitative parts, and content analysis was used for both.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽELEZNÁ, Eva. (Re)prezentace žen v magazínech Ona Dnes a Xman. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/