Ing. Vladimíra Bezdedová

Diplomová práce

Instituce v tranzitivních ekonomikách

Institutions in the Transitive Economies
Abstract:
According to my topic of the diploma thesis, “Institutions in transition economies” I compared privatization in the Poland, Czech Republic and Slovak Republic in term of the law. I divided my thesis into two parts. The first, theoretical part is focused on the description and analysis of the formal and informal institutions and evaluation of economic policy. In the second, practical part is described …více
Abstract:
Vzhľadom k téme mojej diplomovej práce, Inštitúcie v tranzitívnych ekonomikách som porovnávala privatizáciu v Poľsku, Českej a Slovenskej republike z hľadiska inštitúcie právneho systému. Svoju prácu som rozdelila na dve časti. Prvá, teoretická časť je zameraná na popis a analýzu formálnych a neformálnych inštitúcií a hodnotenie hospodárskej politiky. V druhej, praktickej časti je popísaný priebeh …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2007
  • Vedoucí: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomické teorie / Ekonomie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.