Eliška ZEJDOVÁ

Diplomová práce

Vyřezávaný objekt - moje rodina

Carved object - my family
Anotace:
Tato diplomová práce s názvem Vyřezávaný objekt - Moje rodina je rozdělena do čtyř kapitol. V teoretické části pojímám rodinu z pohledu společenskovědních disciplín a také mapuji zobrazování rodiny v dějinách výtvarného umění až po současnotst. Dále vymezuji pojem objektu a jeho význam v umění. Především se v praktické části zaměřuji na výtvarné ztvárnění vlastní rodiny, která mě významným způsobem …více
Abstract:
This thesis titled Carved object - My family is divided into four chapters. I view the family from the perspective of social sciences and map displaying families in the history of art to the present in the theoretical part. I also define the concept and importance of the object in art and especially I focuse on the visual representation of my family that forms me significantly in the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Milan Cieslar, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEJDOVÁ, Eliška. Vyřezávaný objekt - moje rodina. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium)