Bc. Dominika Urbancová

Master's thesis

Analysis of changes in Venezuela after the transfer of power from President Hugo Chávez to Nicolás Maduro

Analýza změn ve Venezuele po předání moci mezi prezidentem Hugo Chavezem a Nicolásem Madurem
Abstract:
Tématem diplomové práce jsou změny ve Venezuele, které nastaly v zemi za posledních 20 let jejího vývoje. Cílem práce je komplexně zhodnotit, kam se posunul vývoj ve Venezuele po skončení vlády Huga Cháveze a nástupu Nicoláse Madura k moci. Teoretická část práce se zabývá historickými souvislostmi nástupu Huga Cháveze k moci, dále charakteristikou jeho vlády a vlády jeho nástupce Nicoláse Madura. Analytická …more
Abstract:
The topic of the thesis is changes that occurred in Venezuela in last 20 years of its development. The aim of the disertation is to evaluate the shift of the development of Venezuela after the fall of Hugo Cháves and the rise of Nicolás Maduro to power. The theoretical part of the thesis is aimed on Hugo Cháves' rise to power and characteristics of governing body of his successor Nicolás Maduro. The …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D. MBA LLM
  • Reader: Martin Hrabálek, Mgr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií