Mgr. Dana Brhelová

Disertační práce

The feeling of underappreciation: Can we increase the valuation of our work?

The feeling of underappreciation: Can we increase the valuation of our work?
Anotace:
IKEA effect předpokládá, že jako tvůrci značně nadhodnocujeme naši vlastní práci, ale jako hodnotitelé si myslíme, že práce tvůrců není tak dobrá jak si tvůrci myslí. Podívali jsme se na IKEA effect z pohledu hodnotitele a předpokládáme, že hodnotitelé podhodnocují/podceňují práci/výkon druhých lidí navzdory objektivní realitě. V sérii experimentů jsme sledovali navržený dinner effect definovaný jako …více
Abstract:
The IKEA effect suggests that as creators we highly overvalue our own work, but as evaluators we think that products made by creators aren't that good as creators think. We looked on the IKEA effect from the evaluator's point of view and we suggested that the evaluators undervalue/underappreciate work/accomplishments of others despite the objective reality. In the series of experiments we have studied …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc., doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií