Bc. Tomáš Zavoral

Diplomová práce

Marketingová komunikace jako nástroj řízení spotřebního chování lidí

Marketing Communication as a Management Tool as Consumer Behavior
Anotace:
Práce se zabývá spotřebním chováním. Přináší souborný pohled na problematiku a snaží se jí postihnout v co největším rozsahu. V první části představuje jednotlivé nástroj marketingové komunikace. Uvádí jejich vliv na spotřební chování a aktuální příklady. V další části pak rozebírá sociální vlivy působící na spotřební chování. Zde zmiňuje vliv sociálních skupin, rodiny, sociálních rolí. V následujících …více
Abstract:
The paper brings a complex view of consumer behavior. Tools of marketing communication are presented with their influences on consumer behavior. The sociological view of consumer behavior is discussed. This part deals with social groups, roles and family. To complete the complexity of consumer behavior study, psychological factors are also presented - in terms of perception, memory and learning. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní