Roman Pokorný

Bakalářská práce

Bezpečnostní dilema mezi NATO a Ruskem po roce 2014 z pohledu NATO

The security dilemma between the NATO and Russia after 2014 from NATO's perspective
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje bezpečnostnímu stavu mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem po roce 2014 z pohledu aliance NATO. V roce 2014 po anexi Krymského poloostrova Ruskem a podpory ukrajinských separatistů NATO přehodnotilo svůj dosavadní postoj vůči Rusku a Aliance začala považovat Rusko za zdroj hrozby. Výchozí otázka této práce je, jak se Aliance přizpůsobuje tomuto stanovisku. Tato práce sleduje …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the security situation between the NATO and Russia after 2014 from the perspective of the NATO. In 2014, following Russian annexation of the Crimean Peninsula and its continuing support of Ukrainian separatists, the NATO reconsidered its current posture on Russia and the Alliance began to perceive Russia as a source of threat. The starting point for this work is how the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2020
  • Vedoucí: Kateřina Kočí
  • Oponent: Zbyněk Dubský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81267