Bc. Tomáš Nesvadba

Diplomová práce

Využití stromových struktur pro semi-automatickou segmentaci obrazů živých buněk

Tree-based semi-automatic segmentation of live cell microscopy images
Anotace:
Tato práce se věnuje možnostem využití stromových struktur jako jsou maximový, minimový strom a strom tvarů pro semiautomatickou segmentaci obrazů buňek. V teoretické části se zabývá vlastnostni těchto stromů. V rámci práce byl navržen program pro semi-automatickou segmentaci založenou na stromech, pomocí kterého je následně využití těchto stromů vyhodnoceno v závěru práce.
Abstract:
This work adress problem of semi-automatic segmentation of live cells microscopy images with use of tree based structures like maxtree, mintree and shape tree. Their main features are described in teoretic part of the work. For evaluation of use of these structures was developed program. These evaluations are presented at last chapter this work.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karel Štěpka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky