Jakub Vrbovský

Bakalářská práce

Structured Products and their Role in the Financial Crises

Strukturované produkty a jejich role ve finanční krizi
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá strukturovanými produkty a jejich roli ve finanční krizi. Definuje jejich kategorizaci podle EUSIPA Derivative Map a rizika spojená s jejich investováním. Dále jsou vysvětleny nedostatky oceňování rizik a jejich zlepšování v rámci Basilejských smluv. Poslední část, kromě analyzy příčin vzniku krize a role strukturovaných produktů, obsahuje také možné vysvětlení prudkého …více
Abstract:
The Thesis concerns with the structured products and their role in the financial crises. It defines their categorization according to the EUSIPA Derivative Map and risk associated with their investments. Further are explained weaknesses of the risk valuation and their improvement under the Basel Accords. The last section includes, despite the analyses of the crisis origination and role of structured …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2013
  • Vedoucí: Jiří Witzany
  • Oponent: Marek Kolman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/62695

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance