Jakub Vrbovský

Bachelor's thesis

Structured Products and their Role in the Financial Crises

Strukturované produkty a jejich role ve finanční krizi
Abstract:
Bakalářská práce se zaobírá strukturovanými produkty a jejich roli ve finanční krizi. Definuje jejich kategorizaci podle EUSIPA Derivative Map a rizika spojená s jejich investováním. Dále jsou vysvětleny nedostatky oceňování rizik a jejich zlepšování v rámci Basilejských smluv. Poslední část, kromě analyzy příčin vzniku krize a role strukturovaných produktů, obsahuje také možné vysvětlení prudkého …more
Abstract:
The Thesis concerns with the structured products and their role in the financial crises. It defines their categorization according to the EUSIPA Derivative Map and risk associated with their investments. Further are explained weaknesses of the risk valuation and their improvement under the Basel Accords. The last section includes, despite the analyses of the crisis origination and role of structured …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2013
  • Supervisor: Jiří Witzany
  • Reader: Marek Kolman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/62695

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance