Mgr. Hana Štégnerová

Bakalářská práce

Vliv iontové síly na zbytkovou strukturu C-terminální domény pojednotky delta RNA polymerázy bakterie Bacillus subtilis

Effect of inonic strenght on residual structure of C-terminal domain of delta subunit of RNA polymerase from Bacillus subtilis
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme vlivu iontové síly na silně záporně nabitou C-terminální doménu částečně neuspořádaného proteinu delta podjednotky RNA polymerázy v bakterii Bacillus subtilis. N-terminální část proteinu je strukturovaná, obsahuje čtyři alfa šroubovice a antiparalelní beta skládaný list. Naopak C-terminální část je nestrukturovaná (tzv. IDP - intrinsically disordered protein) a obsahuje …více
Abstract:
In this thesis we study effect of ionic strenght on residual structure of C-terminal domain of delta subunit RNA polymerase from Bacillus subtilis. Delta subunit is partially disordered protein, which contains a structured N-terminal domain and an unstructured C-terminal domain. The N-terminal domain contains four alpha helices and an antiparallel beta sheet. On the contrary, the C-terminal domain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta