Mgr. Simona Valčevská

Bakalářská práce

Spisovnost a nespisovnost v písemném projevu žáků základní školy

Czech Language in Primary-School Pupils’ Written Discourse
Anotace:
Cílem této práce je definovat zdroje nespisovnosti písemných projevů žáků a zhodnotit úroveň zvládnutí spisovného jazyka v mezích odpovídajících jejich věku. Jako výchozí materiál jsme zvolili školní slohové práce žáků 6. ročníku základní školy. V teoretické části jsme se zabývali diferenciací národního jazyka a jeho kultivací ve školní praxi, dále také stylotvornými faktory ovlivňujícími jazyk a styl …více
Abstract:
The aim of the thesis is to define sources of informality in pupils’ written discourses and to evaluate the level of how they have mastered the literary language within the bounds of their age. We have chosen essays of pupils of the 6th class at primary school as an initial material. In the theoretical part we have dealt with the differentiation of the national language and its cultivation at school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Český jazyk a literatura