Mgr. Petra Dadáková

Diplomová práce

Resocializace jedinců po výkonu trestu odnětí svobody a jejich podpora ze strany probační a mediační služby

The social rehabilitation of individuals after the serving a term of inprisonment and their support by the Probation and Mediation Service
Anotace:
Anotace Diplomová práce se zabývá resocializací jedinců po výkonu trestu odnětí svobody a jejich podpora ze strany probační a mediační služby. Tato práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a empirickou. V teoretické části je vymezena legislativa výkonu trestu odnětí svobody, jeho účel a efektivita, velká pozornost je věnována pojmu resocializace, postpenitenciární péči a v neposlední řadě …více
Abstract:
Annotation The diploma thesis deals with the social rehabilitation of individuals after the enforcement of the sentence and their support by the Probation and Mediation Service. This work is divided into two parts, the theoretical and empirical part. The theoretical part defines the legislation of the serving a term of imprisonment, its purpose and effectiveness. Also a great attention is paid to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Buchta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta