Mgr. Irena Cichá, Ph.D.

Disertační práce

Etnická identita obyvatel těšínského Slezska a její utváření v historickém kontextu (na příkladě subregionu Jablunkovska)

The ethnic identity of inhabitants of Teschen Silesia and its formation in the historical context (based on the Jablunkov subregion)
Anotace:
Etnická identita obyvatel těšínského Slezska a její utváření v historickém kontextu (na příkladě subregionu Jablunkovska) Těšínské Slezsko, jehož obyvatelé jsou předmětem výzkumů prováděných v rámci této práce, leží v pohraniční oblasti severovýchodní části České republiky a jižního Polska, v těsném sousedství se Slovenskem. Významným faktorem vývoje těšínského Slezska bylo jeho historické rozdělení …více
Anotace:
í. Dá se proto říci, že zde vědomí lokální či regionální identity převažuje nad vědomím identity etnické či národní. Především má však tato výjimečná oblast také svůj vlastní jazyk, který je nejvýznamnějším prvkem pro charakteristiku vlastní i kolektivní identity všech respondentů a většiny původních obyvatel. Má pro ně význam rodného jazyka, ve kterém byli vychováni a který je pro ně, bez ohledu na …více
Abstract:
The region of Teschen Silesia, whose inhabitants are the subject of research carried out in this work, lies in the border area of the northeastern part of the Czech Republic and southern Poland, in close proximity to Slovakia. An important factor in the development of Teschen Silesia was its historical division between two Central European states. As in other border regions, the historical and cultural …více
Abstract:
anguage, but at the same time they are afraid of its gradual disappearance, which would also bring about the cessation of culturally important, yet unfortunately unnamed and overlooked ethnic groups to which they belong.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., PhDr. Václav Michalička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta