Kristýna Indrová

Bachelor's thesis

Potenciál vesnických památkových rezervací a vesnických památkových zón pro rozvoj cestovního ruchu v ČR

Potential of village monument conservation areas and village monument zones for tourism development in the Czech republic
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá vesnickými památkovými rezervacemi a vesnickými památkovými zónami a jejich potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu na území České republiky. Úkolem je zmapovat současnou situaci některých památkových rezervací a zón, charakterizovat jejich postavení z hlediska cestovního ruchu a případně navrhnout možné formy cestovního ruchu, vhodné pro tyto oblasti. Pro analytickou část …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the potential of village monument conservation areas and village monument zones for tourism development in the Czech republic. The aim is to appraise the current situation of some village monument conservation areas and village monument zones, describe their position in the tourism market and possibly suggest different types of tourism suitable for these areas and zones …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedúci: Liběna Jarolímková
  • Oponent: Jarmila Netková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41199