Bc. Hana Baráková

Diplomová práce

Interní komunikace společnosti Wolters Kluwer se zaměřením na employer branding

The Internal Communication of Wolters Kluwer Company focused on an Employer Branding
Anotace:
Diplomová práce se zabývá interní komunikací nakladatelské a vydavatelské společnosti v České republice z pohledu zaměstnanců a vnímáním společnosti jako značky zaměstnavatele. Primárně se zaměřuje na interní komunikaci a její vývoj a stav. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako interní komunikace, personální marketing, značka, značka zaměstnavatele, marketingový výzkum, kvantitativní …více
Abstract:
The diploma thesis deals with internal communication of printing and publishing company in the Czech Republic from the perspective of employees and the perception of the company as an employer brand. It focuses primarily on internal communication and its development and status. The theoretical part of the thesis defines basic concepts such as internal communication, personal marketing, brand, employer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Baráková, Hana. Interní komunikace společnosti Wolters Kluwer se zaměřením na employer branding. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace