Bc. Eva Maděryčová

Diplomová práce

Vysokoškolské kombinované studium očima účastnic a partnerů

Higher education combined studies through the eyes of the participants and their partners
Anotace:
Tato diplomová práce přibližuje vysokoškolské kombinované studium z pohledu účastnic a jejich partnerů. Snaží se odpovědět na otázku, jak vnímají partneři studentek kombinovaného studia jejich studium při zaměstnání s ohledem na jejich společný partnerský život, a také, jak toto studium vnímají samotné účastnice. Výzkum, o který se příspěvek opírá, je koncipován jako kvalitativně orientované šetření …více
Abstract:
This diploma thesis brings the combined university studies in terms of participants and their partners. It tries to answer the question, how student´s partners perceive combined studies with job and with regard to their common partnership life , as well as the study participants perceived themselves. The research on which the contribution is based, is conceived as a quality-oriented survey. Through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta