Bc. Klára Buriánová

Diplomová práce

Paracetamol a jeho vliv na rané etapy ontogeneze vybraných rostlinných druhů

Paracetamol and its effect on early stages of ontogenesis in selected plant species
Anotace:
Léčiva jsou považovány za pseudoperzistentní polutanty prostředí. Jejich hlavní enviromentální riziko tkví v kontinuálním vtoku do prostředí a biologické aktivitě. Cílem diplomové práce bylo zhodnotit vliv zvyšující se koncentrace hojně využívaného analgetika a antipyretika paracetamolu na klíčivost vybraných rostliných druhů a na vybrané růstové a fyziologické parametry hrachu setého. Klíčivost semen …více
Abstract:
Pharmaceuticals are considered as pseudo-persistent pollutants. The main risk of their presence in the environment is caused by their continuous entrance and biological activity of these compounds. The aim of this study was to assess the effect of increasing concentration of acetaminophen on germination of chosen plant species and effect on growth and some physiological parameters in pea plant. Germination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta