Mgr. Vladislava MARCIÁNOVÁ

Doctoral thesis

Sociální dovednosti dětí předškolního věku umístěných v dětském zařízení v resortu zdravotnictví

Social skills of preschool children placed in children's facilities in the health sector
Abstract:
Disertační práce s názvem Sociální dovednosti dětí předškolního věku umístěných v dětském zařízení v resortu zdravotnictví se zabývá problematikou sociálně znevýhodněných dětí, které jsou dlouhodobě vychovávány v ústavní péči. Ve výzkumu se zaměřujeme na vývoj těchto dětí v oblasti sociálních dovedností a možnosti jejich rozvoje. Smíšený design výzkumu kombinuje převážně kvalitativní přístup s doplňujícím …more
Abstract:
Dissertation thesis entitled Social skills of preschool children placed in children's facilities in the health sector deals with socially disadvantaged children who are brought up in an institutional care for a long term. The research is focused on the social skills development of these children and their development potential. Mixed research design combines predominantly qualitative approach with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 2. 2016
Accessible from:: 1. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MARCIÁNOVÁ, Vladislava. Sociální dovednosti dětí předškolního věku umístěných v dětském zařízení v resortu zdravotnictví. Olomouc, 2016. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.2.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 1. 2. 2016 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta