Aneta MÉSÁRIKOVÁ

Bakalářská práce

Přepis interview a jeho možnosti

Transcription interview and it's options
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je kvalitativní výzkum faktorů, které na mne působily při přepisování audionahrávek, podpořený kvantitativními metodami. Jejím cílem je poskytnout případným dalším přepisovatelům podněty a rady, jak zefektivnit proces psaní těchto přepisů. V teoretické části se zabývám procesem a výběrem metod kvalitativního výzkumu, které mi sloužily jako vodítko pro praktickou práci. V …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with qualitative research of factors affecting me during work on audio transcriptions, which I try to support by quantitative methods. It aims to provide advice and incentives to other transcribers on how to make the process of transcribing more effective. In the theoretical part of my thesis I try to describe the process of qualitative research and methodological options of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2014
Zveřejnit od: 12. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÉSÁRIKOVÁ, Aneta. Přepis interview a jeho možnosti. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta