Bc. Lukáš KEPL

Master's thesis

Vliv postřiku insekticidy na diverzitu střevlíků (\kur{Carabidae}) na poli ozimé řepky

Impact of the application of the insecticides on the diversity of ground beetles (Carabidae) in a winter rape stand
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá stanovením přímého dopadu postřiku na půdní bezobratlé na základě porovnání ošetřených a neošetřených ploch postřikem na ochranu rostlin. Pokus probíhal na jaře roku 2012 v porostu řepky ozimé v západní části Jižních Čech. Jako bioindikátor byli využiti střevlíkovití brouci (Carabidae). Odchyt probíhal metodou zemních pastí. V práci se porovnával rozdíl ve výskytu střevlíků …more
Abstract:
This thesis deals with the determination of the direct impact of spraying on soil invertebrates by comparing the treated and untreated surfaces by spraying with plant protection products. The experiment took place in crop of winter oilseed rape in the western part of South Bohemia in spring 2012. As bio-indicators were used ground beetles beetles (Carabidae). Trapping was conducted using pitfall traps …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
Accessible from:: 26. 4. 2013

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Martin Šlachta, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KEPL, Lukáš. Vliv postřiku insekticidy na diverzitu střevlíků (\kur{Carabidae}) na poli ozimé řepky. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Agriculture

Master programme / field:
Agriculture Engineering / Agricultural Ecology

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses wehw1z wehw1z/2
20/5/2013
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20/5/2013
Bulanova, L.
21/5/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.