Bc. Ondřej Hladík

Bakalářská práce

Důvěra jako základ ekonomiky sdílení.

Trust as a basis of the sharing economy.
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu role důvěry v rámci ekonomiky sdílení. V práci je na základě primární a sekundární literatury představena ekonomika sdílení, její charakteristiky a kategorizace. Vznik ekonomiky sdílení je pak zasazen do širších sociálních, kulturní, technologických a ekonomických změn, které mají vliv na celou společnost. Představeny jsou také dva koncepty společnosti. A to fragmentarizované …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of confidence within the economy of sharing. On the basis of both primary and secondary literature, economy of sharing is introduced, characterised and categorised in this thesis. The origin of economy of sharing is further put into the context of wider social, cultural, technological and economical changes influencing the whole society. Two concepts of society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Tomáš Doseděl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.