Kateřina PODZIMKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u klienta s nádorovým onemocněním dělohy (The process nursing in client with oncogenous genetopathy of the uterus)

The process nursing in client with oncogenous genetopathy of the uterus
Anotace:
Bakalářskou práci jsem vypracovala v rámci studia oboru Všeobecná sestra. Jedná se o ošetřovatelskou kasuistiku u konkrétní klientky, paní JB., hospitalizované v době od 5.8.-11.8.2007 na gynekologicko-porodnickém oddělení v nemocnici Děčín s diagnózou descensus uteri et parietis vaginae sine adenomyosis, uteri myomatosy, hypermenorhoea. Důvodem přijetí byla plánovaná operace - laparoskopicky …více
Abstract:
I wrote this dissertation when accomplishing bachelor degree study in Nursing. The dissertation is written as a nursing case study. The client was a female (her initials being J.B.) who was hospitalized in the Gynaecology and Obstetric Department of Děčín Hospital from 5th August to 11th August 2007. Previously, she had been diagnosed with descensus uteri parietis vaginae sine adenomyosis; uterus myomatosus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Provazníková Eva
  • Oponent: Mgr. Markéta Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií
http://arl.ujep.cz/