Ing. Petr Kirchner

Diplomová práce

Termodynamický návrh a optimalizace Organického Rankinova cyklu (ORC)

Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci provozních parametrů Organického Rankin - Clausiova cyklu (ORC), pracujícího s organickým chladivem R134a. V rámci práce je sestaven virtuální model reálného ORC cyklu v prostředí MatLab, kde parametry virtuálního modelu přesně odpovídají parametrům referenčního reálného cyklu. Na virtuálním modelu jsou provedeny analýzy citlivosti vstupních parametrů cyklu …více
Abstract:
Diploma thesis presents parametric optimization of Organic Rankine Cycle (ORC), using R134a as a working fluid. In this thesis, a virtual model of a real ORC is composed with parameters, matching parameters of the reference real one. An analysis of an influence of input parameters on cycle efficiency along with the size of components of the cycle is performed in this virtual model. Thesis starts explaining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miloš Müller, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kirchner, Petr. Termodynamický návrh a optimalizace Organického Rankinova cyklu (ORC). Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení