Ing. Petr Kirchner

Master's thesis

Termodynamický návrh a optimalizace Organického Rankinova cyklu (ORC)

Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci provozních parametrů Organického Rankin - Clausiova cyklu (ORC), pracujícího s organickým chladivem R134a. V rámci práce je sestaven virtuální model reálného ORC cyklu v prostředí MatLab, kde parametry virtuálního modelu přesně odpovídají parametrům referenčního reálného cyklu. Na virtuálním modelu jsou provedeny analýzy citlivosti vstupních parametrů cyklu …more
Abstract:
Diploma thesis presents parametric optimization of Organic Rankine Cycle (ORC), using R134a as a working fluid. In this thesis, a virtual model of a real ORC is composed with parameters, matching parameters of the reference real one. An analysis of an influence of input parameters on cycle efficiency along with the size of components of the cycle is performed in this virtual model. Thesis starts explaining …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Miloš Müller, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kirchner, Petr. Termodynamický návrh a optimalizace Organického Rankinova cyklu (ORC). Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN