Jan LAMKA

Rigorózní práce

HORNICTVÍ, HORNÍ PRÁVO A POKUSY O ZÁSAHY DO VLASTNICKÝCH STRUKTUR V HORNÍM PRŮMYSLU V RAKOUSKÉ MONARCHII A ČESKOSLOVENSKU (1854-1938)

Mining, mining law and an attempts to interfere with the ownership structures of mining industry in Austrian monarchy and Czechoslovakia (1854-1938)
Anotace:
Klíčovým bodem mého zájmu jsou právě snahy o změnu či úpravu vlastnických struktur v hornictví na počátku 20. století a zejména za první republiky. Šlo tu zvláště o tak zvané socializační pokusy, kterou jsou velkou částí mé práce.
Abstract:
The main aim of my thesis are in attempts to chnage or modidify ownership structues in mining industry in the early 20th century and especially during the first republic. There was espicaly so-called sociliazation attemps which are big part of my thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 12. 2016

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LAMKA, Jan. HORNICTVÍ, HORNÍ PRÁVO A POKUSY O ZÁSAHY DO VLASTNICKÝCH STRUKTUR V HORNÍM PRŮMYSLU V RAKOUSKÉ MONARCHII A ČESKOSLOVENSKU (1854-1938). Plzeň, 2016. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma