Jan LAMKA

Advanced ('rigorózní') thesis

HORNICTVÍ, HORNÍ PRÁVO A POKUSY O ZÁSAHY DO VLASTNICKÝCH STRUKTUR V HORNÍM PRŮMYSLU V RAKOUSKÉ MONARCHII A ČESKOSLOVENSKU (1854-1938)

Mining, mining law and an attempts to interfere with the ownership structures of mining industry in Austrian monarchy and Czechoslovakia (1854-1938)
Abstract:
Klíčovým bodem mého zájmu jsou právě snahy o změnu či úpravu vlastnických struktur v hornictví na počátku 20. století a zejména za první republiky. Šlo tu zvláště o tak zvané socializační pokusy, kterou jsou velkou částí mé práce.
Abstract:
The main aim of my thesis are in attempts to chnage or modidify ownership structues in mining industry in the early 20th century and especially during the first republic. There was espicaly so-called sociliazation attemps which are big part of my thesis.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 9. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 12. 2016

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LAMKA, Jan. HORNICTVÍ, HORNÍ PRÁVO A POKUSY O ZÁSAHY DO VLASTNICKÝCH STRUKTUR V HORNÍM PRŮMYSLU V RAKOUSKÉ MONARCHII A ČESKOSLOVENSKU (1854-1938). Plzeň, 2016. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Law and Legal Science / Právo

Theses on a related topic