Mgr. Milan Vrtílek, Ph.D.

Disertační práce

Evolutionary ecology of annual fishes from genus Nothobranchius

Evolutionary ecology of annual fishes from genus Nothobranchius
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá studiem evoluční ekologie afrických anuálních halančíků rodu Nothobranchius. Tyto ryby jsou adaptované pro přežití v extrémním habitatu vysychajících tůní v africké savaně. Výskyt těchto tůní je omezený na období každoročních dešťů, v období sucha jsou tyto tůně vyschlé. Anuální halančíci proto rychle rostou a brzy dospívají aby dokončili životní cyklus před vyschnutím …více
Abstract:
Present dissertation thesis describes the study of the evolutionary ecology of African annual killifish from genus Nothobranchius. These fish are adapted to survive in an extreme habitat of African savannah temporary pools. Existence of these pools is restricted to the period of annual rainy seasons, during the dry period they are desiccated. Only embryos survive the desiccation enclosed in the bottom …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D., doc. RNDr. Josef Matěna, CSc., prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Zoologie