Theses 

Kapucínský klášter v Kyjově – Mgr. Jakub Hochman

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Jakub Hochman

Bakalářská práce

Kapucínský klášter v Kyjově

The Capuchin Monastery in Kyjov

Anotace: Bakalářská práce s názvem „Kyjovský kapucínský klášter“ popisuje události spojené s působením kapucínů a jejich kláštera v Kyjově v 18. století. V úvodní části je, vedle pojednání o samotném řádu, jeho struktuře a spiritualitě, vykreslena také pobělohorská rekatolizace se zřetelí k činnosti kapucínů v této době. Hlavní akcent je směřován na založení kláštera, na všechny související událost a na život a dílo kapucínů v Kyjově. Nelze také nezmínit kapitolu věnující se koexistenci řádu kapucínů s řádem piaristů. Závěr práce se zabývá zrušením kláštera a seznamuje podrobně s událostmi, které toto rušení provázely.

Abstract: Bachelor thesis titled "The Capuchin monastery in Kyjov" describes the events related to the influence of Kyjov Capuchin monastery in the eighteenth century. Introductory section tells, except discussion of the friary itself, its structure and spirituals, about recatholisation after Battle of White Mountain in view of Capuchins activity. The core emphasis is directed towards the establishment of the monastery, all related events and life and work of the Capuchins in Kyjov. It is also necessary to mention a chapter dedicated to coexistence of Capuchins and Piarists. Conclusion of work contains the abolition of the monastery and the detail events that accompanied the repeal.

Klíčová slova: Kapucíni, Kyjov, rekatolizace, klášter, kostel, piaristé, farnost, Pogrel, Capuchin, recatholisation, monastery, church, Piarists, parish

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 23:53, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz