Bc. Alena Žídková

Diplomová práce

Hodnocení a řízení efektivnosti podniku XYZ s využitím metodického aparátu finanční analýzy

Efficiency Evaluation and Management by Using of the Financial Analysis Methodology (Company XYZ)
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Hodnocení a řízení efektivnosti podniku XYZ s využitím metodického aparátu finanční analýzy“ je analyzovat stávajícího stav výkonnosti zvoleného podniku a navrhnout změny vedoucí k dosažení cílového stavu. V teoretické části jsou uvedeny základní teoretické pojmy a popis metod finanční analýzy. Praktická část obsahuje prezentaci získaných výsledků, zhodnocení výkonnosti podniku …více
Abstract:
The subject of the thesis " Efficiency Evaluation and Management by Using of the Financial Analysis Methodology (Company XYZ)" is to analyze the current performance status of the selected company and propose changes towards achieving the target situation. In the theoretical part are stated basic theoretical concepts and description of methods of financial analysis. The practical part contains a presentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tereza Svobodová, MBA.,MSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta