Jan HOLEŇA

Bakalářská práce

Bedeutung der Kooperation mit dem deutschsprachigen Markt für Vsetín und dessen Umgebung

The Importance of Co-operation with German-speaking Countries for Town Vsetín and Its Vicinity
Abstract:
This Bachelor thesis focuses on the importance of the cooperation with the German speaking market for the town Vsetín and its vicinity. Further, it deals with the use of the German language in companies in this region and the necessity of language qualification for future employees of such companies. The thesis is divided into two parts: a theoretical and a practical one. The theoretical part is dedicated …více
Abstract:
Diese Bachelorarbeit behandelt die Bedeutung der Kooperation mit dem deutschsprachigen Markt für die Stadt Vsetín und dessen Umgebung, weiter die Verwendung der deutschen Sprache in den Firmen der Region und die Nützlichkeit der Sprachqualifikation von zukünftigen Angestellten dieser Firmen. Die Arbeit teilt sich auf zwei Teile: theoretischen Teil und praktischen Teil. Der theoretische Teil widmet …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLEŇA, Jan. Bedeutung der Kooperation mit dem deutschsprachigen Markt für Vsetín und dessen Umgebung. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Němčina ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.