Ing. Denisa Novotná

Bakalářská práce

Spotřební chování s důrazem na rozhodovací proces specifických cílových skupin

Consumer Behaviour with the Emphasis on the Decision Making Process of the Specific Targeted Groups
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je spotřební chování s důrazem na rozhodovací proces specifických cílových skupin. Teoretická část si klade za cíl souhrnně popsat spotřební chování, zejména charakteristiky, které ovlivňují spotřební rozhodování. Dále věnuji pozornost analýze nákupního rozhodovacího procesu spotřebitele a cílovým skupinám. V praktické části pracuji s primárními daty, která byla získána prostřednictvím …více
Abstract:
The focus of this bachelor thesis is to analyze consumer behavior with an emphasis on the decision making process of specific target groups. The point of the theoretical part of the thesis is to wholly describe consumer behavior and more specifically the characteristics which influence decision making processes. Furthermore close attention is paid to the analysis of the purchasing decision making process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: PaedDr. Emil Hanousek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní