Barbora Tůmová

Bachelor's thesis

Dramaturgie a financování artového kina Světozor

Dramaturgy and financing of the art house cinema Svetozor
Abstract:
Bakalářská práce sleduje fenomén artových kin se zaměřením na oblasti dramaturgie a financování. Jejím cílem je obecně představit historické i současné vnímání artového filmu, vznik instituce artového kina a různé možnosti jejich financování prostřednictvím veřejných či soukromých podpor. Praktická část předloží detailnější vhled do dramaturgie a financování pražského artového kina Světozor. Ve svém …more
Abstract:
This Bachelor thesis analyzes the phenomenon of art house cinema with a focus on its programming and financing. Its aim is to provide an overview of the historical and contemporary perceptions of art film, the emergence of art house cinema and the various possibilities of funding through public or private support. The practical part of this thesis submits detailed insights into the programming and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 10. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2012
  • Supervisor: Jan Hanzlík
  • Reader: Irena Tyslová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29456