Tereza TESAŘOVÁ

Diplomová práce

Genderová diskriminace žen z hlediska sociální práce.

Gender Discrimination of Women in Social Work Area.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na genderovou diskriminaci žen. Jelikož pojem gender není v české sociální práci často užíván, koncentruji se na jeho vymezení. K genderu se váží zejména genderové stereotypy, které představují nosný základ právě pro genderovou diskriminaci. Představuji oblasti společenského života, jako je trh práce, rodinný systém či politický a veřejný život, ve kterých demonstruji genderovou …více
Abstract:
This thesis is aimed for gender female discrimination. The idea of gender is not used in Czech social- work that´s why I would like to concentrate on its definition. Gender stereotypes which represent supporting base for gender discrimination are especially related to gender. I am representing some fields of social life such as the employment market, the family system, the political and public life …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009
Zveřejnit od: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Bohuslava Durčáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TESAŘOVÁ, Tereza. Genderová diskriminace žen z hlediska sociální práce.. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Sociální práce se zdravotnickým profilem