Robert Havlíček

Diplomová práce

Střednědobý výsledek po akutní léčbě ischemické cévní mozkové příhodě

A medium-term result after the acute treatment of ischemic vascular stroke
Anotace:
Práce je zaměřena na zjištění funkčních neurologických následků u pacientů, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu. Teoretická část práce popisuje patofyziologii zejména prokrvení mozku, druhy cévních mozkových příhod, neurologické vyšetření a nejmodernější dostupnou terapii v oblasti ischemických příhod. V praktické části práce jsou analyzovány výsledky telefonických rozhovorů s neurologicky postiženými …více
Abstract:
This thesis is focused on a detection of functional neurological consequences for the patients who have hade a stroke. The theoretical part (of the thesis) describes the pathophysiology, in particular the blood supply of the brain, types of strokes, neurological examination and the most advanced therapy available for the field of cerebral vascular events. The practical part (of the thesis) concerns …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Oponent: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče