Kateřina ŠIDLOVÁ

Bakalářská práce

Modern Face of London: Contemporary Trends in Architecture

Modern Face of London: Contemporary Trends in Architecture
Abstract:
The bachelor thesis deals with modern architectural styles in the British capital London. The work is divided into three parts and depicts significant styles since the 1980s - postmodernism, high rise and the last part is devoted to the trend of sustainability. Each chapter introduces the style and describes its most prominent examples in the city. The thesis also examines the gradual development of …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá moderními architektonickými směry v britském hlavní městě Londýně. Práce, která je rozdělena na tři části, popisuje nejvýraznější směry od 80. let 20. století - postmodernu, trend výškových budov a poslední část se věnuje trendu udržitelnosti v architektuře. Každá z kapitol představí jednotlivý směr a popíše nejvýraznější zástupce ve městě. Práce se také zabývá postupným …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Filip

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIDLOVÁ, Kateřina. Modern Face of London: Contemporary Trends in Architecture. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.