Bc. Nela Egertová

Diplomová práce

Spokojenost a motivace zaměstnanců ve veřejné správě

Public employees' job satisfaction and motivation
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Spokojenost a motivace zaměstnanců ve veřejné správě“ je analyzovat faktory, které působí na spokojenost a motivaci zaměstnanců vybraného městského úřadu. Teoretická část práce je věnována všeobecně pracovní spokojenosti a pracovní motivaci. Praktická část obsahuje analýzu dotazníkového šetření pracovní spokojenosti, které bylo provedeno na Městském úřadě Jaroměř.
Abstract:
The goal of the thesis: “Public Employees´ Job Satisfaction and Motivation” is to analyze factors that influence job satisfaction and work motivation of employees of the chosen Municipal Authority. The theoretical part is dedicated to job satisfaction and work motivation in general. The practical part contains analysis of the survey of employees´ job satisfaction, which was carried out in the Municipal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta