Bc. Miloslav Cigoš

Diplomová práce

Dopady společné zemědělské politiky na stav a možný rozvoj zemědělství a venkova na území SO ORP Uherské Hradiště

The impact of CAP on the stadium and possible development of agriculture and country side in the region SO ORP Uherské Hradiště
Anotace:
Předmětem předkládané diplomové práce je zhodnotit dopady a vliv Společné zemědělské politiky Evropské unie na současný stav a rozvoj zemědělství a venkova správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště. V první části práce je předložena fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika území. Dále je analyzován vývoj utváření krajiny a využívání půdy ve studovaném území před i po …více
Abstract:
The aim of submitted thesis is to evaluate impacts and influence of the Common Agricultural Policy of European Union on the current stadium and development of agriculture and countryside of the municipality with extended competence Uherské Hradiště. The first part submitted describes the physical geography and socio economic characteristic of the area. The thesis also analyses the evolution of land …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ivan Andráško, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta