Theses 

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření v rámci systému důchodového zabezpečení v ČR – Alena PRINCOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Alena PRINCOVÁ

Bakalářská práce

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření v rámci systému důchodového zabezpečení v ČR

Pension and supplementary pension insurance within the pension system in the Czech Republic

Anotace: Cílem práce je popsat dosavadní vývoj na trhu s penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním spořením a zhodnotit vliv penzijní reformy na tento segment trhu. Výzkum byl realizován na základě dostupných dat z výročních zpráv penzijních společností, Ministerstva financí a Asociace penzijních společností. Praktická část podává přehled penzijních společností v České republice a zahrnuje analýzu fondů podle vybraných kritérií. Porovnává počet účastníků, prostředky účastníků ve fondech, výnosnost, riziko a další ukazatele. Na základě zvolených kritérií je zvolena nejlepší penzijní společnost. Jako nejlepší penzijní společnost byla zvolna Conseq PS. Teoretická část charakterizuje penzijní systémy, historii a současný stav penzijního systému v ČR.

Abstract: The aim of the bachelor thesis is to describe the development of pension insurance and evaluate influence of pension reform to this market segment. The research was realised on the basis of available data from the annual reports of pension companies, the Ministry of Finance and the Association of Pension Companies. The practical part gives an overview of pension companies in the Czech Republic and it includes analysis of the funds according to selected indicators. It compares number of participants, the volume of property in the funds, productivity, risk, and other indicators, which serve for evaluation of the best pension company. The best pension company was evaluated Conseq PS. The theoretical part characterizes the pension systems, history and current situation of pension system in the Czech Republic, which currently consists of three pillars.

Klíčová slova: penzijní fondy, penzijní připojištění, penzijní reforma, penzijní systém

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Zeman, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37027 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

PRINCOVÁ, Alena. Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření v rámci systému důchodového zabezpečení v ČR. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 03:36, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz