Ing. Filip Novotný

Bakalářská práce

Rozpočtové určení daní - konflikt mezi velkými městy a malými obcemi

Budget Determination of Taxes - Conflict between Large Cities and Small Villages
Anotace:
Rozpočtové určení daní se stalo opět aktuálním tématem v souvislosti s připravovanou novelou zákonné úpravy. Práce mapuje vývoj nastavení systému od roku 2001 po současnost s důrazem na vliv změn na finanční situaci obcí. Na základě analýzy minulé a současné úpravy v ČR a srovnání se Slovenskem jsou vysloveny závěry a několik doporučení, jak by bylo možné situaci dále zlepšit.
Abstract:
The budget determination of taxes has become an actual subject once again in connection with preparations of an amendment of the law. The text informs about the evolution of the system since 2001 up to nowadays with accent on the influence of changes on the financial situation of municipalities. Based on the analysis of the past and present law in Czech Republic and the comparison with Slovakia are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Lenka Němcová, B.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta