Ing. Filip Novotný

Bachelor's thesis

Rozpočtové určení daní - konflikt mezi velkými městy a malými obcemi

Budget Determination of Taxes - Conflict between Large Cities and Small Villages
Abstract:
Rozpočtové určení daní se stalo opět aktuálním tématem v souvislosti s připravovanou novelou zákonné úpravy. Práce mapuje vývoj nastavení systému od roku 2001 po současnost s důrazem na vliv změn na finanční situaci obcí. Na základě analýzy minulé a současné úpravy v ČR a srovnání se Slovenskem jsou vysloveny závěry a několik doporučení, jak by bylo možné situaci dále zlepšit.
Abstract:
The budget determination of taxes has become an actual subject once again in connection with preparations of an amendment of the law. The text informs about the evolution of the system since 2001 up to nowadays with accent on the influence of changes on the financial situation of municipalities. Based on the analysis of the past and present law in Czech Republic and the comparison with Slovakia are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Lenka Němcová, B.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta