Bc. Michaela Markvartová

Diplomová práce

Využití homologní rekombinace u kvasinkového dvoj- hybridního systému pro vývoj rekombinantních protilátek cílených pro aplikace in vivo.

Evaluation of the homologous recombination in the yeast two-hybrid for the development of recombinant antibodies targeted for in vivo applications.
Anotace:
Využití vazebných molekul ve vědě, výzkumu a medicíně neustále stoupá. Mezi významné vazebné molekuly patří například rekombinantní protilátky. V medicíně se stávají tyto molekuly důležitými léčivy a ve výzkumu mohou sloužit k detekci cílových molekul. Rostoucí poptávka po in vivo aktivních rekombinantních molekulách je impulsem pro vývoj nových postupů pro přípravu a především selekci požadovaných …více
Abstract:
The utilization of binding molecules is constantly rising in research and medicine. Recombinant antibodies are an important group of binding molecules. These binding molecules are either used as drugs, or for the detection of target molecules. The growing demand for in vivo active recombinant antibodies is inducing the development of new, more efficient, procedures for their selection. This diploma …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Lubomír Janda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Analytická biochemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.