Mgr. Jan ŠESTÁK

Doctoral thesis

Identifikace handicapu jedince s mentálním postižením v období adolescence a časné dospělosti sociálním pracovníkem

Identification of handicaps of mentally disabled person in the age of adolescence and early adulthood carried out by a social worker
Abstract:
Pokud má sociální služba naplnit svůj cíl, být cílená a individuální, musí reagovat na konkrétní potřebu jedince s mentálním postižením. Aktivním účastníkem procesu začleňování lidí s mentálním postižením je sociální pracovník. Jakou roli zastává sociální pracovník v procesu integrace? V čem a jak může napomáhat lidem s mentálním postižením naplňovat odpovídajícím a důstojným způsobem sociální roli …more
Abstract:
If a social service shall reach its goal as a targeted and individual one it must respond to real needs of the mentally disabled individual. Social workers are active participants in integration processes of mentally disabled people. What role does the social worker play in the integration process? In what items and how can he assist the mentally disabled person in accomplishing his/her social role …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 7. 2009
Accessible from:: 10. 7. 2009
Identifier: 16221

Thesis defence

 • Supervisor: doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠESTÁK, Jan. Identifikace handicapu jedince s mentálním postižením v období adolescence a časné dospělosti sociálním pracovníkem. Č. Bud., 2009. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 10. 07. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 10. 7. 2009 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses wfa1g3 wfa1g3/2
22/9/2009
Folders
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.