Bc. Alena Różański

Diplomová práce

Proces získávání pracovníků v organizaci nebo v institucích státní správy a samosprávy

The process of recruitment in an organization or in the institutions of state administration and self-government
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na proces získávání a výběr pracovníků v organizaci Policii České republiky. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a metody procesu získávání a výběru zaměstnanců. V analytické části je popisována konkrétní organizace Policie České republiky, její specifika, struktura a činnost personálního oddělení. V závěru jsou uvedena doporučení pro zlepšení procesu náboru nových …více
Abstract:
This work decribes the process of recruitment and selection of employees with in Police of Czech republic. The theoretical part definesthe basic concept and methods of recruitment and selection of employees. The analytical part describes the company specifics, structure and overall aktivity of Human Resources. The conclusion containes recommendations on how to improve the process of recruitment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS