Bc. Lenka Zimová

Bachelor's thesis

Ochrana spotřebitele

Consumer's Protection
Abstract:
Předmětem bakalářské práce na téma „ochrana spotřebitele“ je podat základní informace o legislativě na ochranu spotřebitele, o spotřebitelských smlouvách, dále je to seznámení s historií ochrany spotřebitele v České republice, shrnutí práv a povinností spotřebitele, upozornění na nekalé obchodní praktiky, a nakonec bližší popis jednoho z nejdůležitějších státních orgánů na ochranu spotřebitele, kterým …more
Abstract:
The target of this bachelor thesis is to present basic information on legislation and the history of protection of the consumer and on the consumer' s contracts in the Czech Republic. It also summarises rights and responsibilities of the consumer. The thesis also deals with unfair business and closely describes one of the most important state authority for protection of the customer, which is Czech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2015
  • Supervisor: JUDr. Ing. Marek Andrášek
  • Reader: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS