Bc. Hana Dupalová

Diplomová práce

Život transsexuálů a vývoj jejich identity

The life of transgenders and the evolution of their identity
Anotace:
Problematika diplomové práce se bude zabývat životem transsexuálů a vývojem jejich identity. V teoretické části bude popsána a blíže specifikována transsexualita obecně (etymologie transsexuality, historie transsexuality, etapy přeměny), právními aspekty, socializace, partnerství. V praktické části jsme uskutečnili narativní rozhovor, kde subjekt popisuje svoji cestu k přeměně a reakce okolí na jeho …více
Abstract:
The topic of this thesis is to deal with the life of Transsexuals and the development of their identity. The theoretical part will discuss and further specify transsexuality in general (transsexuality etymology, history of transsexuality, the phases of transformation), legal aspects, socialization and partnership. In the practical part we carried out an interview with a Transsexual, where he describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta