Bc. Pavel Luža

Diplomová práce

Strategické řízení komerční pojišťovny v podmínkách pojistného trhu ČR

Strategic management of the commercial insurance company in terms of the insurance market in the Czech Republic
Anotace:
Cílem diplomové práce „Strategické řízení komerční pojišťovny v podmínkách pojistného trhu ČR“ je popsat proces strategického řízení pojišťovny působící na českém pojistném trhu. První část je zaměřena na obecný popis podnikového řízení. Druhá část se soustřeďuje na strategické řízení pojišťovny. V třetí části jsou vybrány čtyři pojišťovny a porovnány jejich výsledky. Poslední část obsahuje mé návrhy …více
Abstract:
The aim of the thesis: “Strategic management of the commercial insurance company in terms of the insurance market in the Czech Republic” is to describe the process of strategic management of the insurance company operating in the Czech insurance market. The first part is concentrated on describing business management in general. The second part is focused on strategic management of the insurance company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. František Řezáč, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Taťána Lyčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance