Bc. Jana Jarošová

Bakalářská práce

Prolínání soukromé a veřejné sféry ve filmu Control

Blending of Public and Private Matters. Neoformalist Analysis of Control
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje neoformalistické analýze filmu Control. První část práce se zabývá kulturně-historickým a ekonomickým kontextem vzniku, šíření a percepce filmu. V druhé části práce je důraz kladen na narativní a stylistické prvky, které přispěly k formování dominanty filmu, kterou je prolínání soukromé a veřejné sféry v životě hlavní postavy.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the neoformalist analysis of Anton Corbijn's film debut Control. The first part of the work is focused on the cultural-historical and economic context of the film. It describes the circumstances of its production, distribution and reception. The major part of the thesis deals with the neoformalist analysis of the film. It is focused on all narrative and stylistic elements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Marie Barešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Práce na příbuzné téma