Bc. Peter Hutta

Bakalářská práce

Vizualizace molekulárních dat ve virtuální realitě

Molecular data vizualization using Virtual Reality
Abstract:
The aim of this thesis was to create a prototype module for application CAVER Analyst, which would allow the use of basic visualizations of molecular data in the virtual reality environment. This goal was fulfilled with an OpenVR API that allows communication with virtual reality devices. The resulting module enables users to interact with molecular data in a virtual environment. The main benefit is …více
Abstract:
Cieľom práce bolo vytvorenie prototypu modulu pre aplikáciu CAVER Analyst, ktorý umožní využitie základných vizualizácií molekulárnych dát v prostredí virtuálnej reality. Tento cieľ bol naplnený pomocou rozhrania OpenVR, ktoré umožňuje komunikáciu so zariadeniami pre virtuálnu realitu. Výsledný modul používateľom umožňuje interakciu s molekulárnymi dátami vo virtuálnom prostredí. Hlavným prínosom je …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Adam Jurčík, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Paralelní a distribuované systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.